Category Archives: Blog

DSC_0001_1

Pokeat 2.0

Přinášíme vylepšené složení a také již čtvtou příchuť. Pomalu se blíží léto a tak přicházíme se svěžím rybízem.

Pokeat vám teď kromě důležitých makronutrientů dodá i minerály. Hořčík, zinek a vápník patří mezi nejdůležitější minerály a  jsou nezbytné pro optimální fungování našeho těla. V Pokeatu je naleznete ve velmi dobře vstřebatelné citrátové formě.

Zároveň jsme i vylepšili chuť. Pokeat je stále bez přidaného cukru a škodlivé chemie. Díky stevii teď ale chutná mnohem sladčeji a potěší i ty nejmlsnější jazýčky.

Méně alergenů

Sójový lecitin jsme nahradili slunečnicovým a po vaší zpětné vazbě jsme se rozhodli vynechat mandle. Můžou si na něm tedy pochutnat i lidé s alergií na skořápkové plody. Milovníci mandlí se však nemusí bát, připravujeme pro vás i úplně novou verzi plnou ořechů.

Výživnější zdroje  sacharidů

Odebrali jsme kukuřičnou a jáhlovou mouku a místo toho jsme navýšili množství čiroku a pohanky. Ty obsahují více bílkovin a minerálů. Pohanka je navíc zdrojem rutinu, který pozitivně působí na zdraví cév.

Zdravé kosti, lepší spánek

Hořčík se v těle účastní nesčetného množství procesů. Podílí se na tvorbě energie, pozitivně působí na náš spánek, snižuje pocity úzkosti a pomáhá nám relaxovat. Společně s vápníkem je nezbytný pro zdravé a silné kosti.

Silnější imunita

Zinek pomáhá vašemu imunitnímu systému bojovat proti nachlazení a je silným antioxidantem. Dostatek zinku napomáhá správnému vyplavování testosteronu a růstového hormonu a zvyšuje tak efekt silového tréninku. Všechny tři minerály zároveň hrají důležitou roli pro kardiovaskulární zdraví. Pokeat vám dodá téměř pětinu jejich doporučené denní dávky.

competition-1019774_960_720

Listopadová soutěž s Pokeatem

Sdílejte na instagramu fotku s Pokeatem a přidejte krátký poisek, co na něm máte nejraději. Ať už jde o chuť, nutriční hodnoty nebo to, že si ho můžete vzít všude sebou. Jsmě zvědaví na vaše příspěvky. Výherce odměníme 15-ti kusy Pokeatů.

Jak se soutěže zúčastnit?

Během měsíce listopadu sdílejte na instagramu fotku na které bude Pokeat a ve stručnosti popište, co na něm máte nejraději.

Na fotce označte @Pokeat.cz a do příspěvku přidejte hastag #EatPokeat

Nezapomeňte sledovat náš profil, ať vám neunikne jméno vítěze. Soutěž končí 30. listopadu a vítěz bude zveřejněn do 7. prosince. Nejlepší příspěvek odměníme 15-ti kusy Pokeatů. Příchutě si můžete namíchat podle libosti.

Kompletní pravidla soutěže „Listopadová soutěž s Pokeatem“,

umístěné na profilu: Pokeat.cz (dále jen „Pravidla“)

Future foods s.r.o. Písečná 462/40, Troja (Praha 8), 182 00 Praha, IČ: 06505759, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 283317 v(dále jen „Pořadatel“).

 

I.Obecná ustanovení

 1. Pořadatel jako provozovatel instagramové stránky umístěné na www.instagram.com/pokeat.cz/  (dále “Portál Instagram”) bude realizovat na tomto Portálu Instagram soutěž s názvem „Listopadová soutěž“ (dále jen jako „Soutěž“).
 2. Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na www.pokeat.cz/soutez
 3. Soutěž probíhá na území České republiky od 20:00, 15. 11. 2018 do 23:59, 30. 11. 2018. (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

 

II.Účast v Soutěži

 1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 15 let, která sdílením fotografie jak je tento blíže popsán v čl. III. odst. 2. těchto Pravidel pod soutěžním příspěvkem Pořadatele vstoupí do Soutěže (dále jen „Soutěžící“).
 2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které nejsou občany České republiky, nemají v České republice trvalé bydliště, rovněž zaměstnanci Pořadatele, osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále jakékoli další osoby, které se svou činností podílí na této Soutěži.
 3. Soutěžící bere na vědomí, že v případě, že je mladší 18 let, je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Soutěžící v případě výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

 

III. Mechanika Soutěže

 1. K zapojení do Soutěže potřebuje Soutěžící internet a vlastní profil na Instagramu.
 2. Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že nasdílí fotografii s Pokeatem a přidá krátký popisek toho, proč Pokeat a používá a  co na něm mé nejraději. Fotografii je nutné označit @pokeat.cz a do popisku přidat hastag #eatPokeat
 3. Každý Soutěžící může ze svého vlastního profilu na Instagramu do Soutěže vložit maximálně jeden Soutěžní příspěvek.
 4. Úkolem Soutěžícího je popsat proč Pokeat používá a co na něm má nejraději.
 5. Porota na straně Pořadatele vybere vítěze, kterému zašle Výhru.
 6. Výhrou v soutěži je balení 15-ti kusů Pokeatu. Příchuti si výherce může vybrat podle libosti.
 7. Vyhodnocení Soutěže proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení Soutěže. Výsledky Soutěže budou uveřejněny v novém příspěvku na Instagramovém profilu Pokeat.cz
 8. Vítězové budou vyrozuměni po skončení soutěže, a to formou zprávy na Instagramu
 9. Pokud žádný ze Soutěžících nezašle Soutěžní komentář, Výhra propadá Pořadateli.

 

IV.Výhra, výherci

 1. Pořadatel vloží do soutěže jako Výhru 15ks Pokeatů.

 

V.Předání výher

 1. Pořadatel bude kontaktovat Výherce prostřednictvím instagramu do 5 pracovních dnů od okamžiku ukončení Soutěže. V případě, že nebude Soutěžící na výzvu po dobu 5 dní reagovat, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 2. Výhra bude zaslána Výherci kurýrní službou na základě předchozí dohody mezi Pořadatelem a Soutěžícím.
 3. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiné zboží.
 4. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Soutěžícího.

 

VI.Osobní údaje

 1. Okamžikem vložení Soutěžního komentáře do hlavního příspěvku Soutěže na Portálu Facebook uděluje Soutěžící Pořadateli svůj souhlas:

– s Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat,

– v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ke zpracování osobních údajů, Pořadateli jakožto správci, případně určeným subdodavatelům Pořadatele, jakožto zpracovatelům, a to v rozsahu sdělených údajů, pro účely kontroly průběhu Soutěže a plnění jejích podmínek, předání Výhry, zveřejnění Výherce a pro marketingové účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adrese Pořadatele odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání souhlasu v průběhu dané Soutěže může být důvodem nepřiznání případné výhry nebo její nedoručitelnosti. Případný nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení souvisejících s danou Soutěží je Soutěžící oprávněn vyjádřit kdykoliv v průběhu Soutěže. Soutěžící souhlasí s případným pořízením podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů jeho osoby při přebírání Výhry a s tím, že tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo sdílet soutěžní příspěvky na sociálních sítích, s uvedením autora příspěvku.

 

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Soutěžící je povinen účastnit se Soutěže prostřednictvím svého vlastního profilu na Instagramu. Nebude-li Soutěžící schopen prokázat svou totožnost při převzetí Výhry, jeho nárok na Výhru zaniká a Výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
 2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Portálu Instagram nebo na stránkách www.pokeat.cz. Změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok Soutěžícího na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
 3. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto Pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 4. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiném zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
 5. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.
 6. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit jakoukoliv internetovou stránku nebo narušit legitimní chod Soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení Soutěžícího ze Soutěže a může rovněž zakládat právo Pořadatele na náhradu způsobené škody.
 7. Datum vydání Pravidel: 15. 11. 2018, Future foods, a.s.

 

2018_07_28_sacky_pokeat_vizalizace_100g_visen_1

Větší balení a nová příchuť!

Skvělou zprávou je, že se Pokeat bude prodávat v novém, o 20% větším balení. Nově bude tedy bude obsahovat 120g těch nejkvalitnějších přírodních surovin. Dodá vám ještě více důležitých živin, skvěle zasytí a zároveň se skvěle vejde do kapsy nebo kabelky. Skvěle poslouží jako vydatná svačina nebo rychlá snídaně. Jedna porce obsahuje 23g bílkovin, což je srovnatelné množství jako vám dodá běžná porce masa nebo ryby. Výborně tedy poslouží i jako lehký oběd. To přijde vhod zejména při opravdu nabitém programu. A nebo během diety. Vysoký obsah důležitých živin, bílkovin, zdravých tuků a žádný přidaný cukr je ideální kombinace pro snížení celkového příjmu kalorií bez nepříjemného hladovění a výkyvů energie.

Nová příchuť, višeň-kakao

Nová příchuť je tady! K limetce s citronem a jablku se skořicí přibyla kombinace višně a kakaa. Nutričně je téměř identická jako naše stávající dvě verze. Samozřejmostí je, že jsme ani u ní nepoužili žádnou škodlivou chemii, cukr nebo sladidla. S chutí jsme si dost vyhráli a věříme, že se nám vydařila. Vyzkoušejte a posuďte sami. Budeme moc rádi, když se s námi podělíte o tom, jak vám nejen nová příchuť chutná.

Proč višeň a kakao? Kakako patří mezi vůbec nejzdravější suroviny. Je bohaté na zdravé tuky a antioxdanty a často je označované jako ,,superfood”. A za druhé, zkrátka skvěle chutná a kombinace s višní jde skvěle dohromady. Občas se nás lidé ptají, proč Pokeat chutná lehce kysele. Je to dáno unikátní technologií, která nám umožňuje vyrobit kvalitní produkt čistě z přírodních surovin s dostatečnou trvanlivostí, ale také tím, že chuťové pohárky vetšiny populace jsou navyklé na přeslazené potraviny. Velkou výzvou pro nás bylo vytvořit příchuť, která bude působit více neutrálně. A to bez použití cukru nebo jiných sladidel. Po náročném vývoji a testování se nám podařilo přijít s kombiinací, která uspokojí i ty nejmlsnější jazýčky.

bread-587597_960_720

Sacharidy

Sacharidy jsou jedním ze tří hlavních makronutrientů. Slouží zejména jako okamžitý zdroj energie. Jen samotný mozek spotřebuje za den okolo 120g glukózy. Naše tělo jich však dokáže uchovávat jen velmi omezené množství a přebytek ihned mění na tuky. Proto je nutné, dát si pozor na jejich příliš vysoké zastoupení v naší stravě.

Dělení sacharidů

Existují tři druhy sacharidů. Monosacharidy neboli jednoduché cukry, které jsou tvořeny jednou sacharidovou jednotkou. Mezi jejich nejznámější zástupce patří glukóza a fruktóza. Oligosacharidy, které jsou složeny z několika (2-10) monosacharidových jednotek, jejichž příkladem může být klasický bílý cukr, který je tvořen kombinací glukózy a fruktózy. Svými vlastnostmi se velice podobají jednoduchým cukrům – tělo je velmi rychle zpracuje. Naproti tomu poslední druh, polysacharidy, jsou tvořeny vysokým množstvím sacharidových jednotek . Na rozdíl od jednoduchých cukrů nebývají rozpustné ve vodě a nemají sladkou chuť. Tělu trvá delší dobu, než je stráví, a proto tolik nemění hladinu energie a inzulinu. (inzulin: hormon regulující metabolismus sacharidů, jeho špatná funkce může vést k cukrovce, pozn.autora).

Metabolizsmus sacharidů

Naše tělo dokáže uchovávat pouze omezené množství energie ve formě sacharidů. V krvi nám neustále proudí okolo 20g glukózy, která zásobuje zejména mozek. V játrech tělo udržuje 80-100g glykogenu. Ten jsou játra schopna takřka okamžitě přeměnit na glukózu a uvolnit do krve. Ve svalech je pak tělo schopno uchovat 300 až 600g glykogenu, kde je připravený zejména jako okamžitý zdroj energie pro intenzivní fyzickou aktivitu.

Pokud naše strava obsahuje nižší množství sacharidů než naše tělo nutně vyžaduje, například při půstu nebo pokud držíme nízkosacharidovou dietu, dokáže si tělo vytvořit glukózu z bílkovin nebo tuků. V tu chvíli se tělo dostává do stavu takzvané ketózy. Není to pro tělo ideální stav, ale může sloužit jako efektivní, i když poněkud drastická metoda hubnutí.

Pokud je naopak příjem sacharidů příliš vysoký, naše zásoby glykogenu se naplní a tělo přebytečnou energii přemění na triglyceridy. Nebezpečné jsou zejména jednoduché sacharidy, které se rychle uvolní do krve a naše tělo je nestihne využít. Proto je ihned metabolizuje a uloží ve formě tukové tkáně. Mnoho lidí se mylně domnívá, že pokud omezí příjem tuků, bude to mít pozitivní vliv na formování jejich postavy. Obvykle však dosáhnou naprosto opačného efektu. Častým důvodem přibírání bývá právě tvorba nové tukové tkáně z přebytečných sacharidů.

Jak je to s cukry?

Měli bychom se tedy cukrům úplně vyhýbat? Záleží na situaci. V momentech vysoké fyzické zátěže a při intenzivním sportování jsou naopak velmi vhodné. Tělo má vyšší inzulinovou senzitivitu (rychleji na příjem cukrů reaguje) a používá je zejména na obnovení spotřebovaného glykogenu, nebo je rovnou využije jako zdroj energie. Zároveň jsou buňky při kontrakci svalů schopné pálit cukry i bez asistence inzulinu. Další výhodou cukrů je, že nezůstávají dlouho v žaludku a snižují tak riziko, že se nám při sportu udělá nevolno. Nic se nesmí však přehánět. Lidské tělo je schopné zpracovat maximálně 90g cukrů za hodinu. Ideální je kombinace glukózy a fruktózy v poměru 2:1.

Naproti tomu v době, kdy nejsme příliš fyzicky aktivní, je vhodné jednoduché sacharidy omezit. Obecně se doporučuje přijímat maximálně 50g přidaných cukrů za den. Přirozeně se vyskytující jednoduché cukry, například fruktóza v ovoci, tolik nevadí, protože společně s cukrem zpravidla obsahují vlákninu. Ta zpomaluje rychlost jejich vstřebávání. Fruktóza je zajímavá i tím, že v malých dávkách pomáhá snižovat apetit (vhodná je napříkald sklenka pomerančového džusu půl hodiny před jídlem), ale její vysoké množství přispívá k inzulinové rezistenci a zvyšuje tak riziko onemocnění cukrovkou.

Komplexní sacharidy

Polysacharidy, mezi které se řadí například škrob, naše tělo tráví o poznání delší dobu. Lépe nás zasytí a nedochází k velkým výkyvům hladiny inzulinu ani naší energie. Zastoupeny jsou zejména v obilovinách, bramborách a luštěninách. Ale pozor, existují některé výjimky. Například maltodextrin, ač se označuje jako polysacharid, má podobné vlastnosti jako glukóza a do zdravého jídelníčku rozhodně nepatří.

Zvláštním typem sacharidů je vláknina. Naše tělo ji není schopné rozštěpit, a proto z ní nejsme schopni přijímat energii. Je však pro naše zdraví velmi přínosná. Jednak nám dodá pocit nasycení, ale hlavně přispívá ke správné funkci trávicího ústrojí a snižuje riziko výskytu rakoviny tlustého střeva.

Správné množství

Jak vysoké množství sacharidů by tedy měla naše strava obsahovat? Neexistuje jednoznačná odpověď. Záleží zejména na míře naší fyzické aktivity. Dalšími faktory jsou věk – s rostoucím věkem typicky klesá naše potřeba sacharidů, genetické predispozice a v neposlední řadě naše stravovací preference. Jedno však jisté je. Snížení příjmu jednoduchých cukrů v době kdy nesportujete, bude mít na vaše zdraví a postavu velice příznivý efekt.

weight-loss-2036966_960_720

Drobnými kroky ke zdraví

Určitě máte všichni zkušenosti s různými dietami, cvičebními programy nebo jen ambiciózními novoročními předsevzetími. Výsledky jsou často stejné – frustrace, zklamání a návrat do počátečního stavu. Čím je to ale způsobené? Jakákoliv udržitelná změna je možná pouze v dlouhodobém horizontu. Read More

Snímek obrazovky 2018-05-31 v 15.48.14

Zdravé tuky

Když se řekne tuk, většině lidí se vybaví něco nezdravého. Byla by však velká škoda, kdybychom všechny házeli do jednoho pytle. Měli bychom si uvědomit, že zdravé tuky jsou nedílnou součástí pestrého jídelníčku. Jejich konzumace nám pomáhá udržovat kardiovaskulární systém a mozek v dobré kondici. Read More

pokeat-produkt

Zdravá strava nikdy nebyla jednodušší

Zdraví a čas patří mezi to nejcennější, co máme. Avšak znáte to. Často je třeba upřednostnit jedno před druhým. V dnešní uspěchané době je téměř nemožné, věnovat přípravě zdravého jídlo dostatek času. Nezbývá, než  dělat kompromisy. Read More

Copyrights © 2018 Future foods s.r.o.

X